Nylanda.se - Nylanda.com

Nylandaprojektets hemsida

- ett resecentrum för Mittsverige

En vision om nya möjligheter

Transport och kommunikation blir allt viktigare i vårt samhälle, både för rekreation och som konkurrensmedel i näringslivet. Satsningar sker både inom IT och transporter i vår region. Två väl synliga exempel är arbetet med dragning av optofiber längs E4 och byggandet av Botniabanan/Ådalsbanan. För snabba person- och godstransporter på långa avstånd krävs också satsningar.

Det är färre människor i regionen som reser till Europa än som "bara" skall till södra Sverige, vilket med enkel matematik innebär att man behöver täcka in ett större befolkningsunderlag för att få tillräcklig beläggning och därmed bärighet på långa flygrutter. Det är inte självklart att man får den bästa lösningen genom att satsa på en flygplats i anslutning till en stor stad. Nylanda (Kramfors - Sollefteå flygplats) är Norrlands "närmaste", d.v.s. ingen flygplats i regionen täcker in så många innevånare inom en 100- eller 200 km radie.

MENY

Hem

Naturlig knutpunkt

Att fundera över

Driftsituationen

Finansiering

Åsikter

Frågor & Svar

Ladda ned

Kontakta oss

In English, please


Idérik
En vision från Idérik