Nylanda.se - Nylanda.com

Nylandaprojektets hemsida
- ett resecentrum för Mittsverige

Vad tycker man om idén?

En presentation av visionen för olika instanser har givit följande reaktioner:

Landshövdingen:
"Javisst ligger Kramfors flygplats centralt för länet".

Riksdagsman:
"Västernorrlands län behöver en regional storflygplats. Det hoppas jag och tror att de flesta är överens om. Mot denna bakgrund så är naturligtvis projektet Nylanda intressant. Jag vet att bl.a. de naturliga förutsättningarna där är betydligt bättre än på Midlanda. Därför är det viktigt att en utredning görs som belyser både Midlanda och Nylandas för- resp. nackdelar ur alla aspekter görs. Det gäller naturliga förutsättningar, ekonomiska, kommunikationsmässiga, befolkningsmässiga etc.
Jag ser det som självklart att beslut om en framtida regional storflygplats inte kan tas förrän denna jämförande utredning är gjord.  Ett beslut måste tas på sakliga grunder där vad som är bäst för regionen kommer i första hand. Det är inte en kommunal fråga utan en regional sådan.".

Kommunstyrelseledamot:
"Tillsammans med en utbyggd järnväg kommer Nylanda att utgöra ett viktigt centrum för bl.a. Charterturism".

Näringslivet:
"En motor för tillväxt i regionen".

Banken:
"En förutsättning för utveckling i vårt närområde, är väl fungerande kommunikationer".

Turistnäringen:
"Nylandas mycket strategiska läge ger en närhet och åtkomlighet för turister från kontinenten".

Någon sade lite tillspetsat bl.a. följande: 'Problemet med "Nylanda" är ett internt länsproblem, där politikerna i Sundsvall, Timrå och Härnösand inte ens vet var "Nylanda" ligger, än mindre kan tänka sig att åka dit. Investeringarna i Nylanda blir minimala. Det enda som behövs är en enkel terminalbyggnad som är anpassad för chartertrafik enbart. Nylanda har bättre ekonomiska förutsättningar för charter än Midlanda.'

Fortsätt

MENY

Hem

Naturlig knutpunkt

Att fundera över

Driftsituationen

Finansiering

Åsikter

Frågor & Svar

Ladda ned

Kontakta oss

In English, please

Idérik
En vision från Idérik