Nylanda.se - Nylanda.com

Nylandaprojektets hemsida
- ett resecentrum för Mittsverige

Norrlands "närmaste" flygplats

Inom 100 km finns 250.000 människor och inom 200 km finns 500.000 människor. Inom 200 km radie från Kramfors finns orter som Umeå, Lycksele, Vilhelmina, Östersund, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs och Sveg. Att förlägga en centraliserad flyg- och chartertrafik till Europa på Nylanda skulle därför ha goda förutsättningar att vara lönsamt. Större flygplan och tätare avgångar skulle ge kostnadsbesparingar/sänkta priser och ett bättre utbud. Samtidigt skulle vår egen besöksindustri kunna ge utländska turister ett stort utbud att välja av från en enda flygplats.

En satsning på Nylanda skulle också kunna innebära att det finns underlag för en flygfraktspeditör att etablera sig på flygplatsen. Att närhet till flygfraktservice skulle underlätta export och import för vår industri i regionen är självklart. Med en knutpunkt där flyg-, tåg- och vägnäten knyts ihop kan man skapa ett kraftfullt logistikcentrum.

Färska siffror visar att antalet resenärer på inrikesflyget minskar. Flyget har tappat 1 miljon årspassagerare på inrikesflyget. Detta har medfört att utbyggnaden av Arlanda har skjutits på framtiden. En utbyggnad av regionala, olönsamma flygplatser, är då inte särskilt sannolik. Det enda skälet till en utbyggnad skulle i så fall vara att man genom en satsning kan uppnå en lösning som eliminerar förlustena. Redan före minskningen hade regionens flygplatser problem med lönsamheten. Flygplatserna i Västernorrland visade följande resultat:

Kramfors-Sollefteå -6 miljoner
Midlandas -8 miljoner
Örnsköldsviks -15 miljoner

En strukturrationalisering kan åstadkommas tack vare byggandet av Botniabanan.

Enligt färska uppgifter tänker SAS flyga en del turer från Örnsköldsvik via Östersund till Stockholm. Detta innebär att Örnsköldsviksborna redan idag, utan Botniabanan, kommer fortare till huvudstaden via Nylanda. Bärighet på en rutt Nylanda - Göteborg är kanske inte heller omöjligt.

Tack vare byggandet av Botniabanan får fler människor bättre möjlighet att snabbt och enkelt ta sig till Nylanda. Botniabanan får ju till skillnad från t.ex. Midlanda en station vid Nylanda. Från Sundsvall tar man sig till Nylanda på en dryg timme, från Örnsköldsvik tar det 0:24 och från Umeå 1:15. För de som skall ta sig till exempelvis Göteborg eller ut i Europa blir den totala transporttiden kortare än om man skulle resa via Arlanda, och dessutom blir biljettpriset lägre.

Långfärdsbussar från norra Sveriges inland passerar redan Nylanda. De skulle kunna ha en hållplats där i stället för på Arlanda. Många bilar från regionen står på Arlandas parkeringar. Då risken för en flygolycka är mindre än risken för en bilolycka, är därför en satsning på Nylanda även en indirekt satsning på "Nollvisionen".

En ökad trafik från Nylanda skulle avlasta Arlanda så att fler flygstolar från Arlanda blev lediga för "sörlänningar". Detta skulle kunna ge flygbolag och researrangörer utrymme för expansion på båda platserna. Att det är en kommunal flygplats borde vara en fördel om man vill locka charterbolag, eftersom man då inte är bunden till Luftfartsverkets taxa för landningsavgifter. En jämförelse med t.ex. Skavsta och Västerås ligger nära till hands.

Fortsätt

MENY

Hem

Naturlig knutpunkt

Att fundera över

Driftsituationen

Finansiering

Åsikter

Frågor & Svar

Ladda ned

Kontakta oss

In English, please

Idérik
En vision från Idérik