Nylanda.se - Nylanda.com

Nylandaprojektets hemsida
- ett resecentrum för Mittsverige

Utbyggnadsbehov på Nylanda

Enligt Kramfors kommun behöver landningsbanans bärighet förstärkas. En utbyggnad av terminalbyggnaden torde också vara nödvändig. En uppskattning på drygt 90 miljoner kronor har gjorts.

Finansiering

Landshövdingen har ställt sig positiv, men har farhågor om finansieringsmöjligheterna. Låt oss därför titta på kostnader och hur de kan täckas.

Om man studerar hur liknade projekt i regionen finansierats, finner man två intressanta exempel:

Utbyggnad av terminalbyggnad på Östersunds flygplats, som har Luftfartsverket som huvudman. Kostnaderna, 20 miljoner kronor, täcktes så här:

  • EU strukturfond 27%
  • Länsarbetsnämnden 49%
  • Luftfartsverket 13%
  • SAS 11%

Utbyggnad av Svegs flygplats, som är kommunal hade en projektkostnad på 21 miljoner. Där såg finansieringen ut så här:

  • EU strukturfond 27%
  • Näringsdepartementet 60%
  • Länsstyrelsen 6%
  • Härjedalens kommun 2%
  • Deltagande företag 5%

Såvitt känt är, så finns pengar kvar i regionfonden för innevarande period. Detta ger vid handen att en finansiering inte borde vara omöjlig, det är förmodligen större risk att prestige och bytänkande sätter käppar i hjulen. Att satsningen dessutom skulle skapa välkommen sysselsättning i en hårt prövad bygd behöver knappast påpekas.

Fortsätt

MENY

Hem

Naturlig knutpunkt

Att fundera över

Driftsituationen

Finansiering

Åsikter

Frågor & Svar

Ladda ned

Kontakta oss

In English, please

Idérik
En vision från Idérik